انجمن به حالت خواب رفت .

دوستان و ياران دبستاني سلام،

در پي اقدامات صورت گرفته از سوي دبير انجمن ، انجمن اسلامي دانشجويان براي مدت زمان 1.5 ماه به حالت تعطيل و خواب زمستاني فرو رفت تا انتخاباتي که هر هفته از سوي دبير انجمن به تعويق مي افتاد در ترم آينده بر گزارشود ( البته اگر برگزار شود). و بدين وسيله بار ديگر عنان برگزاري انتخابات به دست هيئت نظارت دانشگاه افتاد.

/ 0 نظر / 9 بازدید