کميته انديشه

  کمیته اندیشه :

                                           سیاست و دین ... جدایی یا پیوستگی ...سکولاریسم ...

  زمان :

                                           یکشنبه 30 / 02 / 1386

  مکان :

                                           دفتر انجمن واقع در طبقه دوم دانشکده دامپزشکی

                                 ساعت 11.00  الی 12.30    

/ 0 نظر / 9 بازدید