آرامگاه کوروش غرق می شود !

چهل سال پيش، جاستين کورتنی آمريکايی و گروه همراهش به ايران آمدند، از جاده چند هزارساله "راه شاهی" گذشتند و دردل رشته کوه زاگرس، مکانی به نام تنگ بلاغی را در کنار رودخانه طغيانگر سيوند برای احداث يک سد خاکی انتخاب کردند.

آنها گمان نمی کردند انتخابشان، چندين سال بعد اين تنگه را تبديل به يکی از مناقشه انگيزترين و جنجالی ترين مناطق ايران کند.

جايی که امروز سد سيوند بر فراز آن ساخته شده است، از شمال به ويرانه های پاسارگاد و از جنوب به تخت جمشيد، با شکوه ترين يادگارهای به جای مانده از سلسله هخامنشيان می رسد.

آرامگاه کوروش غرق می شود!

برای بسياری از ايرانی ها هيچ چيز ناگوارتر از آن نيست که احساس کنند کسی در پی ضربه زدن به آثار تاريخی شان است. طومارهای اينترنتی برای پافشاری بر نام "خليج فارس" يا ابراز انزجار عمومی از فيلم "300" که توهين به فرهنگ ايران باستان تلقی شده، همگی برخواسته از همين احساس بوده اند.

بر همين اساس بود که انتشار تصاوير غرق شدن مقبره کوروش در اينترنت موجی از نارضايتی را ميان بينندگان اين تصاوير برانگيخت. سازندگان اين تصاوير ادعا کرده بودند که آرامگاه بنيانگذار پادشاهی هخامنشيان در حال غرق شدن است و در ادامه يادآور شده بودند که اين حادثه، نتيجه ساخت سد سيوند است.

مريم که ۵۰ سال دارد و در آمريکا زندگی می کند يکی از اين افراد بود . او تصميم گرفت به ايران مسافرت کند و واقعيت را از نزديک ببيند. مريم يک روز پس از اعلام آغاز آبگيری سد سيوند به آرامگاه کوروش رسيد.

«خوشحالم که آن عکس های ناراحت کننده واقعيت نداشت. من با پيشرفت تکنولوژی و بهبود وضعيت کشاورزی موافقم واميدوارم در آينده هم آسيبی به اين مکان وارد نشود.»

هرچند بعد از گذشت چند ماه اکثر دوستداران ميراث فرهنگی متوجه جعلی بودن شايعات شدند، ولی اين موضوع هنوز از نگرانی های آنان کم نکرده است و آنها به موضوعات جدی تری اشاره می کنند.

امير، ۲۸ ساله که به قول خودش برای «تجديد پيمان با کوروش کبير» به منطقه پاسارگاد آمده يکی از اين افراد است. او به وعده معاون وزير نيرو مبنی بر استفاده از دستگاه های رطوبت سنج اشاره می کند و می گويد: «رطوبت درياچه سد به آرامگاه لطمه خواهد زد و من دستگاه رطوبت سنجی در اين مکان نمی بينم تا در صورت رخ دادن خطرات احتمالی از بروز آن جلوگيری کند.»

/ 0 نظر / 9 بازدید