شوراي مرکزي جديد

آراي کل انجمن اسلامي و شوراي مرکزي جديد :

دبیر :   1- علي زواري 132 راي

نایب دیر : 2- سيد سجاد موسويان 107 راي 

3- مژگان شهبازي 102 راي

4- نفيسه حدادان 96 راي

5- اشکان دادوند 94 راي

6- مرضيه رهبريان 93 راي

7- حسن احمدي 28 راي 

و اعضاي علي البدل :

8- داوود آزادي 25 راي

 

۹-  پدرام همداني 22 راي

/ 0 نظر / 9 بازدید