کمیته اندیشه

کمیته اندیشه :

                       دموکراسی و حکومت های دموکرات

  زمان :

                                           یکشنبه ۰۶ / ۰۳/ ۱۳۸۶

  مکان :

                                           دفتر انجمن واقع در طبقه دوم دانشکده دامپزشکی

                                 ساعت 11.00  الی 12.30 

/ 0 نظر / 10 بازدید