بيانيه شماره 2 انجمن اسلامي

بسم الله القاصم الجبارين

بيانيه شماره 2 انجمن اسلامي

روز يكشنبه مورخ 28/1/84 طي يك جلسه سخنراني آقاي علي لاريجاني از كانديداهاي جناح اصولگرا در تالار امام خميني دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد كه توسط بسيج دانشجويي برگزار گرديد حوادثي رخ داد كه جهت تنوير افكار دانشجويي لازم مي دانيم برخي از واقعيت ها را فاش كنيم :

۱-مجري جلسه از دانشجويان فارغ التحصيل و دبير جانعه اسلامي دانشجويان بود كه حضور ايشان اعتراض بعضي از مسئولين دانشگاه را نيز برانگيخت.

۲-پيش از شروع جلسه آقاي دكتر جواديه مسئول بسيج دانشجويي كه ايشان هم حدود يكسال و نيم از فراغت تحصيشان مي گذرد به قسمتي از سالن مراجعه كرده و با رفتاري زننده به جمع آوري پلاكاردهايي كه خواهران انجمن اسلامي در اختيار داشتند اقدام كرده است كه اين حركت مورد اعتراض برخي از برگزاركنندگان مراسم نيز قرار گرفت كه در نهايت با پا درمياني آقاي دكتر شاهقليان و آقاي كريمي پلاكاردها مجدداً در اختيار اعضاي انجمن قرار گرفت.

۳-پس از شروع سخنراني و اقدام به ثبت نام داوطلبان شركت در تريبون آزاد توسط آقاي موسي نوروزي از اعضاي جامعه اسلامي !! آقاي محمد طاهري عضو انجمن به عنوان نفر اول اقدام به ثبت نام نمودند كه تا پايان جلسه نام ايشان قرائت نشد و هر گاه اعضاي انجمن اقدام به اعتراض مي كردند با پاسخ ( نفر بعدي شما هستيد!) مواجه مي شدند .

۴-عدم قرار گرفتن تريبون در اختيار اعضاي انجمن در حالي صورت گرفت كه خبر نگار غير دانشجويي هفته نامه زرد كوه در تمامي مراسم دانشگاه از تريبون استفاده مي كند و به وضوح تفكرات اصلاح طلبانه ي مخالف تحجر كه خود به آن معتقداست را مورد توهين و هتك حرمت قرار مي دهد .

۵-پس از اينكه براي تمامي دانشجويان محزر شد كه برگزار كنندگان مراسم قصد ندارند تربيون را ر اختيار اعضاي انجمن قرار دند اعضاي انجمن با اينكه از اينكه پيش شروع جلسه و چند روز قبل از آن به مسئولين در مورد بروز تنش در جلسه هشدار بودند در اقدامي هماهنگ اقدام بر خاستن زروي صدلي ها و خواندن سرود ((يار دبساني من )) نمودند و پلاكارهايي را كه از قبل با نوشته هايي چون : آزادي , دموكراسي , دولت اميد در سايه , سانسورچي و.... تهيه شده بود را به بالاي سر برده كه به شدت مورد حمايت و همراهي حاضرين در جلسه قرار گرفت و در جالبترين موضع آقاي لاريجاني كه در ابتدي مراسم دانشجويان دانشگاه آزاد را (( افرادي مشغول امور مربوط به خود )) ناميده بود در حالي متعجب و بهت زده مشغول تماشاي سالن بود و گويي انتظار چنين واكنشي را از دانشجويان دانشگاه آزاد نداشت و بسيار سريع جلسه را به پايان رساند .

۶-پس از اعلام پايان مراسم در حاليكه اعضاي انجمن قصد داشتند بيانيه نجمن اسلامي را قرائت كنند ميكروفن از سوي برگزار كنندگان خاموش و چند تن از اعضاي بسيج دانشجويي قصد ايجاد درگيري داشتند كه اعضاي انجمن با گريز از تنش در حاليكه سرود مي خواندند از سالن خارج شدند .

۷-پس از خروج برادران عضو انجمن از سالن آقاي جواديه در حالتي بسيار زننده تر از اول به سمت خواهران عضو انجمن رفته و اقدام به ضبط پلاكاردهاي آنها نمودند .

۸-به آقاي جواديه و دوستان ايشان هشدار مي هيم كه آنها هم مثل ما دانشجو هستند (غير از آقاي جواديه كه دانشجو هم نيست ) ودر جايگاهي نمي باشند كه با اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان برخورد كنند .

۹-در پايان ازتمامي دانشجويان حاضر در جلسه كه از موضع به حق اين تشکل حمايت كردند و بعضي از مسئولين و حراست دانشگاه كه از ايجاد تنش جلوگيري كردند كمال تشكر را داريم.

انجمن اسلامي دانشجويان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

/ 0 نظر / 7 بازدید