كيف انگليسی در دستان بابك خوانساري..!!

به هرحال بعد از كش و قوس های فراوان خودم دست به كار شدم تا وبلاگ تازه باز شده

انجمن مثه قبلی نشه و مصاحبه ای رو با تك تك كانديدا ها انجام دادم كه البته هنوز چند

نفری هستن كه به بهانه های مختلف از زير بار مصاحبه در رفتن.. سعی می كنم تو

روزهای آتی اونها رو هم يه جوری پيدا كنم و اخبارشون رو به اطلاعتون برسونم..

اما بريم بخونيم آخرين اخبار و اطلاعات انجمن رو كه در تب و تاب انتخابات هستش..

وقتی از رشيد بهارلو مسئول مالی انجمن كه همه بچه ها ارادت خاصی نسبت بهش

دارن (!) پرسيدم كدوم ائتلاف گفت علی زواره ای البته بعدش يك بار تو راهرو و يك بار

تو ماشين ذكر كرد من بی طرفم..! علی زواره ای دبير فعلی انجمن كه از جمله افراد

فراری از مصاحبه بود در مقابل يك سوال من تاب نياورد و جواب داد. گفت در صورت بالا

اومدن ائتلاف مقابل، من كار نمی كنم..! اين رو با تاكيد گفت..! عليرضا كاشانی مرد

هميشه فعال انجمن كه امروز جلسه كميته انديشه رو هم اداره كرد با خنده گفت در

اين مورد قاطعانه پاسخ نمی دهم.(بعدا می گم!) .. محمد زيلايی هم طبق معمول با

همه خوبه و گفت در هر صورت كار می كنم..! وقتی با كاشانی دوباره پای ميز

مصاحبه نشستم در جواب سوالاتم در مورد دبيری پاسخ داد كه هرگز برای دبيری

كانديدا نمی شوم..! وقتی گفتم برنامه هات چيه گفت برنامه خاصی ندارم.. در همين

بين بود كه علی زواره ای در پی ۱۰ تومنی فرار كرده از جيبش روی زمين جستجو

می كرد..!

مجيد فروزنده هم گفت در صورت تاييد صلاحيت برای دبيری كانديدا نمی شم اما به

فعاليت خودم ادامه می دم البته اين منوط به اينه كه تو دانشگاه باشم..!

اما عضو فعلی شورای مركزی انجمن و يكی از مردان جنجالی اين روزها انجمن يعنی

محسن حبيبی تاييد صلاحيت خودش رو و ورود به شورا رو قطعی دونست و در مورد

دبيری هم گفت بستگی به تركيب شورا داره. يعنی بستگی به توانايی افرادی

بستگی داره كه به شورا وارد می شن..! به هر حال بعد از شرط و شروط های زياد

بالاخره برنامه هاش رو واسه دبيری اعلام كرد.. ارتباط برقرار كردن با دانشجويان،

رسيدگی به كارهای صنفي، اجرايی كردن كارهايی مثل نشريه و بولتن و گاهنامه

سياسي..! وقتی در مورد ائتلاف جنجاليشون سوال كردم و توضيح خواستم اينطوری

توضيح داد كه ائتلاف ما ۵ نفره خواهد بود كه فعلا من ، خانم امانی و بابك خوانساری

مشخص شده و البته دو نفر ديگه از آقايون هم بعدا به ما اضافه خواهند شد. اما در

مورد حمايت "شخص معلوم الحال" گفت كه بله حمايت می شيم و در ضمن ايشون

قبل از انتخابات يك ليست ۷ نفره اعلام خواهند كرد كه ما ۳ نفر قطعا توی اون ليست

هستيم..!

اما برسيم به خانوم شمس كه در مورد انصراف گفت فكر نمی كنم انصراف بدم..! و

در ادامه سوالاتم ادامه داد دبيری نه! در مورد برنامه خاص هم همون جواب قبلی رو

بهم داد.. اما يه كم شعار داد و گفت سعی من بر اين است كه ايرانی بودن خودمون رو

به اثبات برسونيم. ادامه داد در پی ايجاد تنش فكری در انجمن هستم..! گفت برنامه

خودم رو اعلام نمی كنم..! به روايتی همه مارو گذاشت تو كف..! ادامه داد البته به

احتمال زياد رد صلاحيت می شم.. وقتی مهم ترين سوالم از خانومها رو ازش پرسيدم

گفت در پی ايجاد ائتلاف خانومها نيستم. در همين مورد می گفت من فكر می كنم

ذهن اصلی شورا بايد مردونه باشه.. يعنی يه جورايی مرد سالاری رو در شورا لازم

می ديد.. خدا به دادش برسه با عكس العمل های دوستاش..!

به هر حال صحبت هام رو با خانوم حدادان ادامه دادم كه جالب حرف می زد! می گفت

من به ائتلاف ها اهميت نمی دم اما در ائتلاف آقای زواره ای هستم!! اين هم از اون

حرفها بود..! وقتی گفتم دبيری و برنامه هات، گفت دبيری نه! اما اولين فعاليتم در

شورای جديد مثه قبل كميته صنفی خواهد بود.. مشكلات خوابگاه ها كه مهمترين

هدفم رو تشكيل می ده. در مورد تاييد صلاحيت خودش كاملا مطمئن بود و احتمال

۷۵ درصدی رو به حضورش در شورا می داد.. گفت ائتلاف خانومها هرگز..! ادامه داد

شورا بايد از خانومها و آقايون تشكيل بشه. جالب بود كه گفت در صورت بالا اومدن

ائتلاف مقابل ۱۰۰ در صد كار خواهد كرد اما شايد از شدت فعاليتش كم بشه..

در همين زمان بود كه محمد زيلايی در پی جمع كردن تك رای برای خودش بود..!

بابك خوانساری هم داشت با خانوم شمس توی راهرو در كنار ميز مصاحبه حرف

ميزد. شايد می خوان خانوم شمس رو هم ببرن تو ائتلاف خودشون...!

خانوم امانی خانوم بی سر و صدا و در عين حال محكوم به حضور در ائتلاف محسن

به دلايل فاميلی نفر بعدی بود. گفت تا آخرش هستم و انصراف نمی دم.. دليلی نداره

اين كار رو بكنم.. اما در عين حال گفت دبيری نه! گفت بيشتر دوست دارم كارهای

اجرايی بكنم.. ادامه داد دوره قبل،دوره كوتاه در عين حال كاملی بود البته فكر ميكنم

بعد از باز شدن انجمن، انجمن خوبی رو داشتيم و مصرانه می گفت انجمن در دوره

قبل هيچ كم و كاستی نداشته..! گفت برنامه خاصی ندارم..! برنامه های سابق رو

اجرا می كنم..! مطمئن بود كه هم تاييد صلاحيت ميشه هم در شورا حاضر خواهد بود

جالب بود گه می گفت با اومدن ائتلاف مقابل هم كار ميكنم..! اين حرفش واقعا زيبا

بود كه می گفت شخصا با ائتلاف موافق نيستم و برای من اصلا اشخاص ائتلاف مهم

نيستن..! در واقع به اجبار جو حاكم به اين ائتلاف اومدم..! قابل توجه آقای حبيبي..!

اما برسيم به كسی كه تيتر امروز رو از آن خودش كرده و جنجال آفرين چند روز اخير

بوده. بله كسی نيست به جز بابك خوانساری كه نمی دونم چرا بچه تهرانه..! در مورد

سوال اولم قاطعانه گفت انصراف نه! اما وقتی پرسيدم دوست داری دبير بشي، بعد

از فكر زياد گفت اگه بتونم آره!‌ وقتی گفتم چرا ، جوابم رو جالب داد، ادامه داد كه چون

دوست دارم با وجود مخالفت ها نشون بدم كه بلدم كار كنم..! چه شورا باشه و يا

حتی اگه بذارن دبير بشم..! گفت حتی با حضور ائتلاف مقابل هم كار می كنم..! به

اين می گن يه كانديدای موفق..! چون در هر حال به كارش فكر می كنه!! به هر حال

همش ميخواد اين بنده خدا بگه بابا من ميتونم كار كنم فقط شما بذاريد!! خوب بذار

ديگه آقای زواره اي..! خلاصه ادامه داد هميشه وجود مخالف لازمه. يعنی اگه اصلا

مخالف نباشه نميشه كار كرد. چون يكی بايد باشه كه از آدم انتقاد كنه و گاهی جلو

آدم واسته.. گفت هر كسی دوست داره به قدرت برسه يا رئيس باشه، خوب منم

دلم ميخواد دبير باشم..! در مورد برنامه هاش هم ادامه داد كه اولين برنامه من در مورد

مسائل صنفی خواهد بود، مشكلات خوابگاه ها و غيره..! در مورد مسائل سياسی

هم فكر نكردم..! راستی يه چيزی كار سياسی هم مگه تو انجمن انجام ميشه! يادم

باشه از آقای زواره ای بپرسم اينو كه آقای خوانساری هم بهش فكر كنه..! در مورد

تاييد صلاحيت هم گفت اگه مشكلی پيش نياد (!)‌ و اگه بچه ها ياری كنن تو شورا

خواهم بود.. البته وقتی گفتم اگه پيش نياد يا پيش نيارن گفت بابا بی خيال..! اما در

مورد ائتلاف جنجالی وقتی پرسيدم گفت من عضو تنها بودم اما به وجود آمدن مسائلی

سبب شد حبيبی رو ترجيح بدم.. تعداد ائتلاف هم مشخص نيست.. وقتی گفتم در

مورد رای جمع كردن و شيوه اون توضيح بده گفت من مثه همه كار كردم و كسی رو

خراب نكردم.. گفت فقط برای خودم رای جمع كردم اما بعدش ائتلاف رو ترجيح دادم..

در مورد شيوه رای جمع كردن هم گفت ترجيح می دم توضيح ندم...! اما وقتی آخرين

سوالم رو پرسيدم و گفتم در مورد كيف انگليسی توضيح بده گفت مال من نيست

و مال يكی از بچه هاست كه دست منه..! حالا من موندم اين همه عضوی كه هر روز

از اين كيف در مياد هم مال همون دوسته يا نه...!

خانم... هم قاطعانه گفت انصراف ميدم و اسم من نوشته شد و خودم اسمم رو

ننوشتم..! در صورت رای آوردن ائتلاف زواره ای ادامه می دم وگرنه اصلا پام رو به دفتر

انجمن نخواهم گذاشت.. به خاطر جو به وجود آمده نمی خوام توی انتخابات باشم..!

به خاطر برخوردهای بد..! بابا نازك نارنجی نباش...!

خلاصه عشق من زندگی من كانديدای محبوب من هم به پای ميز محاكمه اومد يعنی

محمد طاهري... اولين جمله ش رو اينطوری آغاز كرد كه تا آخرين قطره خونم هستم!

دبيری اصلا ! توان دبيری رو ندارم! اما وقتی در مورد برنامه هاش جويا شدم گفت كه

جلسه روزنامه خوانی هر روز اجباري، هر هفته يك جلسه نقد كتاب، هر هفته يك

جلسه تفسير مسايل خبري، و هفته ای يك بار هم بررسی مسايل سياسی هفته.

خودم شخصا با اين دو تا آخری خيلی حال كردم..! تاييد صلاحيت رو نمی دونست

ولی گفت اگه تاييد بشم حتما تو شورا هستم شك نكن..!‌ گفت اگه ائتلاف مقابل بالا

بياد شايد ديگه دفتر انجمن نيام اما در هر صورت كار می كنم...

وقتی گفتم نظر كلی رو در مورد ائتلاف مقابل بگو گفت : اميدوارم كه ما ببريم..!

گفتم كارهای محيرالعقول: گفت نكردم و بعدا هم نخواهم كرد..!

اما آخرين نفر برای امروز خانوم قائدی بود.. ايشون هم كه هميشه در جلسات مورد

ظلم واقع شدن و هميشه حرفهاشون نزده رها شده..! گفتم انصراف! سكوت زيادی

كرد و گفت می دهم..!‌ گفتم چرا؟! گفت دليل نمی گم...! بنا به دلايلی كانديدا شدم

خودم اسمم رو نوشتم. گفتم به خاطر جو حاكم،مسائل ائتلاف ها يا خيلی از مسائل

كه همه می دونيم و وانمود می كنيم نمی دونيم ؟!‌گفت شايد به خاطر همون خيلی

از مسائل باشه..! كم كم دلايل داره در مياد...! خلاصه گفت من بی طرفم و به همين

دليل انصراف ميدم و هيچ كدوم از ائتلاف ها رو قبول ندارم...! گفتم شورای رويايی

شما...! گفت علی زواره اي،حبيبي،كاشاني،خانوم اماني، خودم ، طاهری و بابك..!

در آخر پرسيدم يك جمله در مورد بابك خوانساري:‌ "بايد بهش بها داد...!"

-----------------------------------------------------------------------------------------

اين بود مصاحبه اول با برخی از كانديدا ها قبل از اعلام اسامی نهايي...

حتما اخبار انتخابات رو از وبلاگ رسمی انجمن دنبال كنين و آخرين اخبار خودتون رو

با ايميل در ميون بذارين..

به اميد موفقيت اونها كه لياقت دارن...!

/ 0 نظر / 10 بازدید