سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد

مصدق متعلق به گروه و دسته و جرگه اي ويژه نبوده و نيست ،
مصدق متعلق به همه ملت و تاريخ ايران است.
هيچ کس و يا گروهي به سبب آن که با او همکاري هاي نزديک داشته است اين حق را
ندارد که او را متعلق به خود بداند.
يکي از نخستين تصميم هاي مصدق پس از نخست وزير شدن آن بود که از جبهه ملي
که خود بنا نهاده بود کنار کشيد ، زيرا مبارزه مقدسي را که براي ملي شدن صنعت نفت
ايران و بريدن نفوذ بيگانه و در راه استقلال و آزادي ايران رهبري مي کرد را متعلق به
همه مردم ايران مي دانست و جبهه ملي را بخشي از آن ملت.
دومين تصميم او در تامين آزادي رسانه هاي گروهي بود که پس از نخست وزير شدن
با نامه اي که به شهرباني نوشت ، آن باور را ضمانت کرد.
او در آن نامه به شهرباني نوشت که هر کس در باره شخص او انتقاد و يا زشت گويي
کند ، نبايد مورد پي گرد قرار بگيرد و همه مي بايستي آزادي گفتار و نوشتار داشته باشند.

ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند سال 1329 نقطه پيروزي بخش ملت ايران
و بزرگ مرداني همچون مصدق بود. آن مرد بزرگ توانست دستان طمع آلود بيگانگان
را از سرزمين آريايي دور کند.

اين روز بزرگ را به تمام ايرانيان و ياران دبستاني تبريک مي گويم.

پنجاه سال قبل يک عده آن قدر شور و انرژي براي يک کار بزرگ داشتند که حتي روز آخر
سال هم مجلس تشکيل دادند ، در حالي که هيچ کدامشان اصلا حواسش به لباس نو و آجيل
و شيريني نبود.
عيدي سال 1330 براي همه مردم ايران ملي شدن صنعت نفت بود.
اما اين سال ها به آخر اسفند که مي رسيم شوق و ذوق سال و عيدي به قدري زياد است که
همه از ياد مي برند 29 اسفند به خاطر کار هاي عقب مانده تعطيل نشده است.
ظاهرا فراموش کرده ايم که اگر بعد از انقلاب توانستيم نفتمان را خودمان از چاه به نفت کش ها
برسانيم يا براي خاموش کردن چاه هاي مشتعل کويت در جنگ خليج فارس تيم هاي حسابي اعزام
کنيم ، به خاطر همان شب عيدي بود که جاي نماينده ها دور سفره هفت سين خانه شان خالي بود.

يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد.


-----------------------------------

به نوبه خودم رسيدن يک بهار ديگر را در سرزمين پاکمان ، براي دلهاي پاک آرزو مي کنم.
باشد سالي پربار و سرشار از موفقيت براي مرز پرگهر و مردم آريايي در پيش داشته باشيم.
سال نو مبارک.

الف.پ

/ 0 نظر / 9 بازدید