کويت برای حمله آمريکا به ايران آماده می شود

کويت برای حمله آمريکا به ايران آماده می شود
 
index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5iYmMuY28udWsvZi90LmdpZg%3D%3D
نمايندگان مجلس کويت
نمايندگان مجلس کويت
هيئتی که دولت کويت برای آمادگی جهت حمله احتمالی آمريکا به ايران تشکيل داده جلسه ای با اعضای کميسيون روابط خارجی مجلس اين اميرنشين عربی تشکيل داده و از تدابيری سخن گفته که در صورت حمله آمريکا به ايران در دست بررسی دارد.

در اين جلسه چند تن از وزيران دولت کويت، از جمله شيخ جابر مبارک آل صباح که هر دو وزارتخانه های دفاع و کشور کويت را تحت مديريت خود دارد شرکت داشته اند.

مقامات دولتهای عربی حوزه خليج فارس تاکنون بارها نسبت به احتمال وقوع جنگ ميان ايران و آمريکا و پيامدهای آن بر کشورهای خود سخن گفته اند اما در ميان آنها، کويت به عنوان کشوری که شانزده سال پيش صحنه جنگ ميان آمريکا و عراق شد، تنها دولت عربی حاشيه خليج فارس است که رسماً از اقدامات خود برای آمادگی در جهت مقابله با پيامدهای جنگ احتمالی ايران و آمريکا پرده برداشته است.

محمد صقر، رئيس کميسيون سياست خارجی مجلس کويت به خبرنگاران گفته که در جلسه ای که اعضای اين کميسيون با هيئت آمادگی برای جنگ احتمالی ايران و آمريکا داشته اند اين احتمال مطرح شده که در صورت وقوع چنين جنگی، کويت مورد حمله گروههای تروريستی قرار بگيرد و در عين حال، آماج سيل پناهجويان جنگی از ايران قرار گيرد

هيئتی که برای آمادگی جنگ احتمالی ايران و آمريکا تشکيل شده، مرکب از نمايندگان وزارتخانه های کشور، دفاع، نفت و بهداشت و همچنين سازمانهای آتش نشانی و دفاع مدنی کويت است.

کويت که در زمان جنگ خليج فارس صحنه نبرد نيروهای عراقی و آمريکايی شد در جريان حمله آمريکا و متحدانش به عراق، پايگاه اصلی اين نيروهای در حمله به عراق بود و در حال حاضر يکصد و پنجاه هزار سرباز عراقی در پايگاههای مختلف آمريکا در اميرنشين کويت مستقرند.

 
/ 0 نظر / 8 بازدید