محکومیت فجایع اخیر در غزه

کمیته سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد ،‌ ضمن محکومیت کشتار انسان های بی گناه در غزه خواستار توقف سریع حملات شد.

علی شب زنده دار ،دبیر کمیته سیاسی انجمن اسلامی تاکید کرد که هرچه زودتر باید با توقف حملات ، اقداماتی در راستای ایجاد امنیت و صلح شکل گیرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید