نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم

روز چهارشنبه به مناسبت دوم خرداد انجمن اسلامی میزبان دکتر سعید شیرکوند معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بود .در ضمن دکتر چند سخنرانی دیگر هم در شهرکرد انجام داد.
موضوع برنامه نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم بود که البته با شاهکار اقای خبر خوش یعنی پرزیدنت احمدی نژاد در شب قبلش که همان کاهش بهره بانکی بود همزمان شد.در دانشگاه ما دو برنامه برگزار شد یکی به عنوان سخنرانی و دیگری خصوصی تر و به صورت کارگاه.میشود گفت نقد این عملکرد و لزوم ان با توجه به فضای منفی جامعه نیاز به یک متخصص اقتصاد داشت که دکتر شیرکوند به خوبی از پس ان برامد.البته موافقان دولت هم فعالانه در جلسه حضور داشتند و مانند بزرگترهایشان انبوهی از امار و ارقام ارائه میدادند اما
                                   آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است.
دکتر شیرکوند بنا به تخصصشان فقط بحث اقتصادی میکردند اما حامیان دولت به هر دری میزدند .
گزارش مفصل و کامل بزودی بر روی وبلاگ قرار خواهد گرفت.
/ 0 نظر / 9 بازدید