قدرت عدد ۷ ..!!

روزهايی که می گذرانيم روزهای مهمی شده برای انجمن.. روزهايی که همه در تب و

تاب انتخابات هستند.. انتخابات شورای مرکزی انجمن که روز ۲۴ آبان ماه تشکيل ميشه.

به هرحال صحنه های جالبی که اين روز ها ديده ميشه در دفتر انجمن و گاهی هم

صحنه های نه زياد دلگرم کننده در کلاس های اطراف دفتر..! خلاصه روزگاری که ما در

حال گذروندنش هستيم روزهای مهمی شده که قداست عدد ۷ رو همچنان به رخ ما

می کشه.. همه و همه در حال تلاش برای به دست گرفتن شورای مرکزی هستند..

گروه های حاظر ترجيح دادند ائتلاف کنند و با هم به ادامه کار بپردازند.. گروه های ۲ يا

گاهی ۳ نفره که در گوشه گوشه کريدور به روايتی لابی های مختلف تشکيل دادند..

صحبتهای مهم و گاهی سري..! به هر حال از شرايط رای دادن عضويت در انجمن

هستش که اين روزها مثل هميشه عضو گيری انجمن چند برابر شده..! از دوستانی

که مايل به همکاری در انجمن هستند دعوت می کنيم که تا وقت هست به دفتر

انجمن واقع در دانشکده دامپزشکی طبقه دوم مراجعه کنند و ثبت نام کنند تا بتونن

در انتخابات شورای مرکزی شرکت کنند.. واقعا تکاپوی زيبايی رو برای نشستن بر

مسند قدرت شاهديم اين روزها..! چهره هايی ، حرفهايی ، خاطراتي.. اما همچنان

مسائل آزار دهنده ادامه دارد.. شايد روزی در مورد اين مطالب هم يه نگاه منتقدانه

رو نوشتم.. اميد واريم هر ۷ نفری که از اين ۲۳ نفر نهايی به شورا راه پيدا می کنند،

انجمن رو از حالت کنونی در بيارن و به روزهای با شکوهش برگردونن.. روزهايی که

يک لحظه بدون بحث و حرف با ارزش دفتر رو ترک نمی کرديم ، چه برسه به اينکه

به خاطر نبودن حرف با ارزش لابی های دو نفره تشکيل بديم...!

با اميد به پيروزی کسانی که دلسوزانه شعار ها رو برای اجرا سر بدهند..

/ 0 نظر / 9 بازدید