بر می گردم با اخبار جديد..

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوون انتخابات انجام شد.. اتفاقات زيادی طی اين

مدت اخير افتاد.. استعفای دسته جمعی بچه های قديم و خلاصه به دست گرفتن

اوضاع فعلی به وسيله رقیبشون.. سعی می کنم به زودی يه نوشته کامل در مورد

اتفاقات مدت اخير بنويسم.. فعلا که اصلا وقت ندارم. مصاحبه ای که با آقای نيمايی

و آقای عباسی هم کردم رو هنوز به اينجا منتقل نکردم.. به زودی خبر های جديد رو

کامل تر ارائه می کنم..

/ 0 نظر / 11 بازدید